Contact

Nieuws

De kracht van AI in Siren

Artificial Intelligence is een breed begrip. Wat het precies inhoudt, hangt vaak af van de context waar het in gebruikt wordt, de oplossing waar het betrekking op heeft, de toepassing ervan en nog enkele factoren. Eén ding staat echter buiten kijf, het primaire doel van AI is om processen te automatiseren en eenvoudiger te maken.

Binnen het op Elasticsearch gebaseerde Investigative Intelligence Platform van Siren zijn verschillende vormen van AI aanwezig die onderzoekers en analisten ondersteunen bij het uitvoeren van hun data analyses. Het Investigative Intelligence Platform is een platform waarin alle benodigde analyse en onderzoek tools voor rechercheurs, fraude analisten, cyber security specialisten en ieder ander die zich bezighoudt met het opsporen van criminaliteit aanwezig zijn. Vanuit het gebruiksvriendelijke op Kibana gebaseerde (van Elastic) dashboards kunt u dankzij Siren's Federate Plugin connecteren naar, en naadloos zoeken in meer dan 200 verschillende databronnen, zoals SQL. Na het selecteren van relevante gegevens uit grote hoeveelheden data, biedt het platform de mogelijkheid deze data te visualiseren, te analyseren en te rapporteren. In onderstaande afbeelding worden de verschillende componenten van het Siren Platform visueel uitgebeeld.

In dit artikel lichten we toe welke functionaliteiten binnen het platform gebruikmaken van Artificial Intelligence.

Entity Resolution
Met behulp van de Entity Resolution functionaliteit wordt data automatisch doorzocht naar records die mogelijk naar dezelfde entiteit verwijzen. Dit kan bijvoorbeeld een persoon of een bedrijf zijn. Ook signaleert deze functionaliteit wanneer twee entiteiten niet hetzelfde zijn, maar wel significant met elkaar verbonden zijn. Er kan gelijktijdig gezocht worden naar matches en significante verbanden in verschillende databronnen, talen, schema’s, etc. Ook is het mogelijk om realtime monitoring uit te voeren. Komt er een entiteit in beeld die overeenkomstig of verbonden is met de bestaande entiteiten, dan zal hier een melding van gemaakt worden. Daarnaast is er de optie de eerder verkregen intelligence automatisch te reviewen met de zojuist verkregen informatie.    

In de onderstaande twee afbeeldingen wordt de werking van Entity Resolution visueel uitgebeeld.

Natural Language Processing (NLP) & Topic Clustering
De Natural Language Processing (NLP) en Topic Clustering functionaliteiten van Siren maken ook gebruik van Artificial Intelligence. De NLP functionaliteit helpt onderzoekers door automatisch uit tekstrecord entiteiten zoals mensen, locaties en organisaties te extraheren, ongeacht de taal waarin het staat. Vervolgens worden de geëxtraheerde entiteiten automatisch met elkaar gematcht voor verdere linkvisualisatie.

Daarna kunnen de verkregen gegevens met behulp van de NLP functionaliteit automatisch ingedeeld worden in verschillende taxonomieën, oftewel Topic Clustering. Een dergelijke onderverdeling kan zijn objecten, personen of bestandsdelen. Daarna kunnen analisten en onderzoekers door de clusters heen navigeren en vervolgens verder inzoomen op relevante clusters.

In de onderstaande twee afbeeldingen ziet u zowel de NLP functionaliteit als het Taxonomie filter afgebeeld.

Visual Toolkit
Siren beschikt over een uitgebreid aantal functionaliteiten binnen de Visual Toolkit die gebruik maken van Artificial Intelligence. Zo is er de mogelijkheid om automatisch naar overeenkomsten te zoeken binnen afbeeldingen, gezichten te detecteren en te zoeken op afbeeldingen en gebruik te maken van automatische tagging van objecten aanwezig op foto’s. De onderstaande afbeelding geeft hier een goede indruk van. 

Anomaly detection
Verder is het mogelijk om met Siren anomalieën in tijdreeksen automatisch op te sporen. Dit houdt in dat wanneer er waarden zijn die buiten de normale tijdsreeksen liggen, deze automatisch eruit gefilterd/ aangegeven worden. De software modelleert automatisch trends en periodieke terugkeer, ook wel periodiciteiten genoemd. Dit kan van toegevoegde waarde zijn voor analisten en onderzoekers wanneer ze uitzonderlijke tijdreeksen in een grote hoeveelheid data willen opsporen. Om gebruik te maken van deze AI functionaliteit dienen analisten/ onderzoekers voorafgaand aan het onderzoek wel belangrijke paramaters te selecteren.

Aangezien deze vorm van AI gebruikmaakt van Elastic Platinum nodes van Elasticsearch, is het enkel beschikbaar in de Platinum editie van Siren. Hieronder ziet u een screenshot van de functionaliteit.

Outlier Detection
Een van de nieuwste AI functionaliteiten van Siren is Outlier Detection. Deze functionaliteit biedt onderzoekers de mogelijkheid om gedragsindexen van bijvoorbeeld telefoongesprekken, meetings, financiële transacties etc. te gebruiken om afwijkend gedrag van een individu op te sporen. Oftewel te controleren of de gedragingen anders zijn dan de norm. Deze functionaliteit kan onderzoekers en analisten helpen bij het stellen van prioriteiten wanneer sterke signalen in een onderzoek ontbreken. Ook deze functionaliteit is enkel beschikbaar bij de Platinum editie van Siren.

Neem contact met ons op
Bent u benieuwd hoe Siren kan helpen bij het automatiseren van uw data analyse in uw onderzoek ter bevordering van fraude en criminaliteitsbestrijding? Neem contact met ons op.

Deze website gebruikt cookies

We vinden het van groot belang dat u op de hoogte bent van welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden. Wij gebruiken Functional Cookies om onze website goed te laten functioneren. Daarnaast analyseren we d.m.v. Analytics Cookies het gebruik van onze website. Ook vragen we uw toestemming voor het plaatsen van cookies van derden (social media, advertising en analytics partners) waarmee we informatie delen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies. Klikt u op ‘Instellingen’, dan wordt u geleid naar een pagina waar u kunt instellen welke cookies wel en niet geplaatst mogen worden. Klik hier voor onze privacyverklaring.