Contact

Nieuws

i2 Analyst's Notebook - List Most Connected

Wilt u achterhalen welke bankrekening mogelijk betrokken is geweest bij witwassen? Wilt u doorsluisrekeningen identificeren? Wilt u snel een overzicht krijgen van welke rekeningen het meeste verlies hebben geleden? Voor al deze vraagstukken kunt u gebruik maken van List Most Connected, een analyse tool in i2 Analyst’s Notebook. Deze tool is heel geschikt voor financiële onderzoeken of onderzoeken waarbij de financiële geldstroom meer inzicht kan geven in een netwerk.

De tool kent twee tabbladen, Counts en Values.

Het tabblad Counts gaat over het aantal connecties en koppelingen.

Het tabblad Values geeft de informatie op de koppeling weer.

Het overzicht is zo opgebouwd dat, nadat u een keuze heeft gemaakt in wat u wilt zien, u daaronder de lijst met resultaten krijgt. U ziet links het rekeningnummer en rechts bijvoorbeeld het aantal koppelingen dat dit rekeningnummer heeft met andere entiteiten. Afbeelding 3 is hier een voorbeeld van. Afbeelding 4 laat links het rekeningnummer zien en rechts de totaalwaarde van de inkomende transacties.

De balk daarnaast geeft weer hoe de verhouding is tussen inkomende en uitgaande transacties. Als u daarop klikt dan worden de koppelingen geselecteerd in uw schema.

Door over deze balk toe zweven met uw muis krijgt u meer details te zien.

Entities with the most links     

Afbeelding 3

Entities with highest total value of inbound links

Afbeelding 4

Indien u kijkt naar koppelingen tussen twee entiteiten als paar, te herkennen aan het woord Connection, dan ziet u beide rekeningen. Bij Connections with the most links, afbeelding 5, ziet u  hoeveel koppelingen er tussen die twee rekeningen zijn. Bij Connection totals, afbeelding 6, ziet u het totaal bedrag dat tussen deze twee rekeningen is overgemaakt. Aan de balk kunt u de richting aflezen.

Door over deze balk te zweven met uw muis krijgt u meer details te zien.

connections with the most links   

Afbeelding 5

Connections with the highest total values

Afbeelding 6

Wat zijn de opties op het tabblad Counts:

 • Most links: welke entiteit de meeste koppelingen heeft
 • Most connected entities: Welke entiteit in contact staat met de meeste andere entiteiten
 • Most inbound/outbound: Welke entiteit de meeste inkomende/uitgaande koppelingen heeft
 • Connections with the most links: Welke entiteiten de meest onderlinge koppelingen hebben, als paar.

Binnen een drugsnetwerk kan het zijn dat u wilt weten welke personen veelvuldig met elkaar contact hebben gehad, bijvoorbeeld via transacties of telefoongesprekken. Hiervoor kunt u Connections with the most links gebruiken. Hierbij krijgt u, bij financiële transacties, een overzicht van de twee bankrekeningnummers die naar elkaar geld hebben overgemaakt en het aantal keer dat er een transactie heeft plaatsgevonden. Door op de balk te klikken worden direct de betreffende koppelingen geselecteerd. Dit is ook toe te passen op een schema met telefoongesprekken.

Wat zijn de opties op het tabblad Values:

De informatie die u hier te zien krijgt is afhankelijk van de beschikbare informatie op de koppeling. Indien bijvoorbeeld bedragen als attribute op de koppeling zijn toegevoegd zal dit geen bruikbaar overzicht opleveren.

 • Total inbound: Welke rekening heeft het meest aan inkomende bedragen
 • Total outbound: Welke rekening heeft het meest aan uitgaande bedragen
 • Net inbound: Welke rekening heeft netto het meest binnen gekregen
 • Net outbound: Welke rekening heeft netto het meest uitgegeven
 • Total value of links: Wat is de totale waarde van alle koppelingen
 • Totals with low net change: Welke rekening houdt niet meer dan X % over van de inkomende min uitgaande bedragen. Het percentage kan aangepast worden.
 • Connection totals: Het bedrag van de transacties tussen twee rekeningen, als paar
 • Connectione net totals: Het netto bedrag dat resteert van de transacties tussen twee rekeningen, als paar

Bij zaken zoals witwassen is het wenselijk om een doorsluisrekening snel te achterhalen door te kijken naar rekeningen waar veel geld op binnen komt maar ook snel veel geld uit gaat. De optie Totals with low net change kan u hierbij helpen. U kunt hierbij zelf instellen naar welk percentage “restbedrag” u geïnteresseerd bent.

Mocht u een schema hebben met meerdere soorten entiteiten en koppelingen dan is het mogelijk om een selectie te maken welk type koppeling u graag wilt weergeven. Dit doet u onder het kopje Links of type.

Links of type

Indien u alleen binnen een bepaalde selectie wilt zoeken kunt u onder het kopje Restrict kiezen om alleen binnen de geselecteerde entiteiten te zoeken of alleen binnen de geselecteerde koppelingen te tellen.

Restrict

U kunt de gevonden resultaten individueel highlighten met een kleur door op het rondje voor het rekeningnummer te klikken. Het is ook mogelijk om de top 10 in één keer te highlighten. 

Highlight

Zodra u een andere categorie kiest om weer te geven, zullen de kleuren weer verdwijnen. U heeft de optie om de entiteiten en koppelingen die u gehiglight heeft te selecteren en te kopiëren naar een nieuw schema, hierbij zullen de kleuren bewaard blijven.

List most connected is niet alleen handig bij uitsluitend financiële schema’s of schema’s met alleen telefoongesprekken maar ook bij relatieschema’s waar, naast financiële transacties en telefoongesprekken, ook andere entiteiten in staan.

Mocht u meer vragen hebben over dit onderwerp of geïnteresseerd zijn in een training i2 Analyst’s Notebook, kijk dan op de trainingspagina of neem contact met ons op.

Voor informatie over de beschikbare data en kosten kunt u contact opnemen met training@dataexpert.nl.

Deze website gebruikt cookies

We vinden het van groot belang dat u op de hoogte bent van welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden. Wij gebruiken Functional Cookies om onze website goed te laten functioneren. Daarnaast analyseren we d.m.v. Analytics Cookies het gebruik van onze website. Ook vragen we uw toestemming voor het plaatsen van cookies van derden (social media, advertising en analytics partners) waarmee we informatie delen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies. Klikt u op ‘Instellingen’, dan wordt u geleid naar een pagina waar u kunt instellen welke cookies wel en niet geplaatst mogen worden. Klik hier voor onze privacyverklaring.