Contact

Nieuws

Raak nooit meer de (communicatie) draad kwijt: zo zet je telefoongesprekken op een rij met Mercure

In een onderzoek krijgen analisten te maken met grote hoeveelheden data afkomstig van verschillende databronnen zoals telecom-, transactie- en locatiegegevens. Door deze data samen te voegen in één platform kan er een zo compleet mogelijk beeld worden gevormd. Mercure maakt het samenvoegen van verschillende databronnen (meer dan 1200 formaten) mogelijk. De software vormt data moeiteloos om tot één leesbaar formaat. Vervolgens kan de gebruiker de data bevragen met ingebouwde query’s voor diepgaande analyses.

Om snel en accuraat inzicht te krijgen in de communicatie tussen twee of meerdere partijen is het van toegevoegde waarde om de samengevoegde data chronologisch weer te geven. In dit artikel leggen we uit hoe u dat doet in Mercure aan de hand van de volgende stappen:

  1. Toevoegen van tags
  2. Filteren van communicatie tussen partijen door middel van tags
  3. Het chronologisch weergeven van de gefilterde communicatie

Toevoegen van tags
In Mercure is het mogelijk om bepaalde gegevens te taggen. Het taggen houdt in dat bijvoorbeeld een telefoonnummer, gebruikersnaam, bankrekeningnummer of een ander item in de zaak gemarkeerd wordt met een kleur. Door te werken met tags vallen de items extra op, maar daarnaast geeft het de mogelijkheid om binnen een dataset opzoek te gaan naar communicatie waarin het getagde item voorkomt. De tags kunnen per gebruiker aangemaakt worden, maar het is ook mogelijk deze te delen in een team. Zo kan een team bijvoorbeeld afspreken voor telefoonnummers, IMEIs, en gebruikersnamen van de verdachte een bepaalde kleur en tagnaam te gebruiken. Op deze manier wordt in één oogopslag duidelijk, op basis van de tag kleur, dat de gegevens bij de verdachte horen. Het is een optie om de aangemaakte tags te hergebruiken voor andere onderzoeken.

Het aanmaken van een tag doet u als volgt:

Selecteer het telefoonnummer, IMEI, IMSI, gebruikersnaam, enzovoort van een persoon. Klik op de rechtermuisknop en navigeer naar ‘tag’’ --> ‘Met een andere tag…’.

In het volgende venster is het mogelijk om een nieuwe tag aan te maken door op de ‘Maak tag’ knop te klikken.

Hierna kan er een titel gegeven worden aan de tag, een beschrijving, kan de kleur worden gekozen en kan er bepaald voor wie de tag zichtbaar is.

Nadat de tag aangemaakt is, krijgt het telefoonnummer een andere kleur. Deze tag kan hergebruikt worden om ook andere gegevens van de verdachte te markeren met de rode tag. In onderstaande voorbeeld zijn ook de gebruikersnamen van de verdachte gemarkeerd met dezelfde tag.

Filteren van communicatie tussen partijen door middel van tags
Om de communicatie tussen twee of meerdere partijen op te zoeken, is het noodzakelijk om de gegevens van de tegenpartij met een andere tagkleur te markeren. In dit voorbeeld gaan we opzoek naar de communicatie tussen de verdachte en het slachtoffer binnen de histo’s en de extracties. De gegevens van de verdachte hebben een rode kleur gekregen en die van het slachtoffer een blauwe kleur. In de histo van beide personen komen de kleuren direct terug waardoor er in één oogopslag te zien is dat er communicatie heeft plaatsgevonden tussen beide partijen.

Uiteraard is het van belang dat de communicatie die anders dan via telefonie plaats heeft gevonden ook inzichtelijk wordt gemaakt. Door te zoeken op tags is het mogelijk om binnen de vorderingen te zoeken op tags van de tegenpartij. Hierdoor kan er in de histo en in de extractie van de verdachte gezocht worden op de blauwe tag van het slachtoffer. Dit doet u als volgt:

Selecteer de items van de verdachte en klik op de rechtermuisknop zodat het drop down menu zichtbaar wordt. Navigeer vervolgens naar ‘Tabel’--> 'Multi Entiteit’ --> ‘Zoek getagde identiteiten…’.

In het volgende venster heeft u de mogelijk om opzoek te gaan naar de tag van het slachtoffer. Door de optie ‘Met een selectie van tags’ aan te vinken, kunt u met het vergrootglas de juiste tag selecteren.

U kunt zoeken in bepaalde diensten, groepen of op basis van gebruiker. Daarnaast is het mogelijk te zoeken op de naam van de tag en kunt u meerdere tags selecteren wanneer u bijvoorbeeld in een zaak of vordering de communicatie van meerdere personen wilt opzoeken.

Door de juiste tag(s) te selecteren wordt er in de verschillende vorderingen gezocht naar de communicatie tussen de verdachte en het slachtoffer. Het resultatenvenster geeft weer of en wanneer er communicatie tussen beide partijen heeft plaatsgevonden.

Om meer informatie weer te geven over de communicatie die heeft plaatsgevonden is het noodzakelijk om de items in de kolom ‘Waarde’ te selecteren en vervolgens te navigeren naar ‘Tabel’ --> ‘Communicatie van nummer’.

In het volgende overzicht is precies te zien wanneer de communicatie heeft plaatsgevonden en wat de eventuele inhoud van de gesprekken is geweest.

Om de communicatie tussen het slachtoffer en de verdachte weer te geven kunnen dezelfde stappen, zoals hierboven beschreven, uitgevoerd worden. De vorderingen van het slachtoffer moeten hiervoor zijn geselecteerd en vanuit deze gegevens zal er gezocht moeten worden op de (rode) tag van de verdachte.

Het chronologisch weergeven van de gefilterde communicatie
Om de communicatie tussen beide (of meerdere) personen in één overzicht weer te geven, moeten er een aantal aanvullende stappen worden uitgevoerd. Allereerst is het noodzakelijk dat er een lege lijst toegevoegd wordt aan de werkruimte waarin de communicatie gekopieerd kan worden. Hiervoor kan onder de optie ‘Tabel’ --> 'Telefonie’ een ‘Overig…’ communicatielijst aangemaakt worden.

Geef de lijst een naam, bijvoorbeeld ‘Communicatie tussen de partijen’ en kopieer hier de communicatie naartoe. Het kopiëren van deze gegevens gaat als volgt:

Splits de cellen waarin de communicatie tussen de twee partijen is weergeven door middel van de ‘Cellen splitsen’ optie.

Selecteer vervolgens het volledige overzicht en selecteer ‘Communicaties kopiëren’ en kopieer de gegevens naar de lege ‘Overige communicatie’ lijst.

Voer vervolgens hetzelfde uit met de communicatie vanuit het slachtoffer met de verdachte. In de ‘Overige communicatie’ lijst is er nu een chronologische volgorde van de communicatie zichtbaar, inclusief eventueel inhoud van gesprekken.

Nu de communicatie tussen twee partijen overzichtelijk en in chronologische volgorde terug te lezen is, kunnen de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld eenvoudig worden bekeken. Zeker wanneer de inhoud van de gesprekken inzichtelijk zijn, zoals de SMS berichten uit een extractie of de inhoud van de gesprekken die gevoerd zijn tijdens een interceptie. Deze informatie kan worden gebruikt om verklaring te bevestigen of te ontkrachten en helpt bij het in kaart brengen van uitgevoerde handelingen van de onderzochte partijen.  

Contact
Heeft u vragen over bovenstaande werkwijze in Mercure of bent u benieuwd wat Mercure voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.

Deze website gebruikt cookies

We vinden het van groot belang dat u op de hoogte bent van welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden. Wij gebruiken Functional Cookies om onze website goed te laten functioneren. Daarnaast analyseren we d.m.v. Analytics Cookies het gebruik van onze website. Ook vragen we uw toestemming voor het plaatsen van cookies van derden (social media, advertising en analytics partners) waarmee we informatie delen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies. Klikt u op ‘Instellingen’, dan wordt u geleid naar een pagina waar u kunt instellen welke cookies wel en niet geplaatst mogen worden. Klik hier voor onze privacyverklaring.